De toegevoegde waarde van de Daily Scrum

Niemand wil vergaderen om het vergaderen. Er zijn teams waar elke dag een verplicht vergadermoment wordt ingelast omdat de teamleider dit heeft opgedragen. Ontevreden worden teamleden uit hun werkzaamheden getrokken, zitten ze in een kringetje bijeen en hopen ze snel weer naar hun plek te kunnen. Wat gaat er mis? Deze sessies zijn niet gekaderd, niet georganiseerd en dienen geen duidelijk doel.

De Daily Scrum is 15-minuten-timeboxed. Het is een functionele meeting waarin het Scrumteam een aantal dingen bespreekt:

  • Wat heb ik gisteren gedaan?
  • Wat ga ik vandaag doen?
  • Waar zitten de obstakels?

De Daily Scrum vindt plaats op een vaste tijd op een vaste locatie. Het Development Team bespreekt de voortgang ten opzichte van het Sprint Doel en maakt een plan voor de komende 24 uur. De vorm waarin de Daily Scrum wordt gegoten is teamafhankelijk en vrij te bepalen.

Door de Daily Scrum voorkom je overbodige vergadermomenten. Wanneer je ergens tegenaan loopt deel je dit snel met je teamgenoten en kan je snel verder. Deze meetings zijn ervoor bedoeld de communicatie te bevorderen, belemmeringen uit de weg te ruimen en daarmee onnodige vergaderingen te voorkomen.

Vaak wordt de Daily Scrum staand gehouden en wordt gebruik gemaakt van het Kanban bord. De Daily Scrum wordt niet voor niets ook “Daily Stand-up genoemd”. Door te staan blijf je scherper en ben je geneigd actiever deel te nemen aan een gesprek. De aanwezigheid van het Kanban bord zorgt ervoor dat obstakels direct kunnen worden bijgewerkt.

Wie is verantwoordelijk voor de Daily Scrum? Het Development Team is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het is een bijeenkomst van en voor het Development Team waar eventueel anderen (zoals de Scrum Master) bij aanwezig zijn.

Not found