Op naar de volgende sprint

Het begrip sprint is in eerdere blogs meerdere keren aan bod gekomen. Maar wat zegt een sprint nou? We vullen een Product Backlog, we houden Daily Scrum meetings en verder? Hoe komen we tot ons product?

De weg richting het product is opgedeeld in verschillende sprints. Sprints zijn trajecten van een maand of minder waarbinnen een bruikbaar “Done” onderdeel van het product wordt gecreëerd. Sprints zijn te beschouwen als losse projecten die niet langer dan een maand duren. Elke sprint bevat een doel, een ontwerp en een plan dat richting geeft aan de werkzaamheden.

Zelf raak ik gauw het overzicht kwijt wanneer er veel moet gebeuren. Op honderdeneen plekken houd ik notities en diverse lijstjes bij van mijn taken. Ik heb geen idee meer waar ik moet beginnen. Het voordeel van een sprint is dat je werk opsplitst in onderdelen die te overzien en duidelijk gekaderd zijn. De time-box van een maand vergroot de voorspelbaarheid en risico’s worden beperkt tot kosten van een maand.  Naast structuur en richting biedt een sprint vooraf vastgestelde evaluatiemomenten.

Kunnen die evaluatiemomenten er ook toe leiden dat een sprint wordt afgekapt? Het komt niet gauw voor – onder andere door de kosten die het met zich meebrengt en de korte duur van een sprint – maar een sprint kan vroegtijdig worden afgebroken. Alleen de Product Owner heeft deze bevoegdheid. Wanneer externe omstandigheden veranderen (er verandert iets in de organisatie of op de markt) kan het voorkomen dat een sprint niet zinvol meer is.

Sprints omvatten een Sprint Planning, Dagelijkse Scrums, het werk van de Developers, een Sprint Review en Sprint Retrospective. Hiervan is de Daily Scrum onlangs besproken. Niet onbelangrijk is de Sprint Planning. Hoe worden diverse taken binnen de sprint gepland? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Hierover lees je de volgende keer meer!

Gerelateerde berichten

Not found