Sprint Backlog, de leidraad voor iedere Sprint

We hebben inmiddels gezien dat het Scrum proces bestaat uit verschillende Sprints. Per Sprint vindt een Sprint Planning plaats. Tijdens deze meeting komt de Sprint Backlog tot stand. De Sprint Backlog bevat een aantal items van de Product Backlog die geleverd worden aan het eind van een Sprint. Deze lijst is gebaseerd op de verwachte hoeveelheid werk in combinatie met de verwachte capaciteit van het team.

De onderwerpen op de Sprint Backlog worden ook wel User Stories genoemd. Een User Story kan je beschouwen als een korte beschrijving van wat de gebruiker wil.
Deze User Stories leiden stuk voor stuk tot verschillende taken die samen een User Story uitvoerbaar maken. De taken geven dus weer wat het Development Team moet doen om een User Story te leveren.

De af te ronden User Stories worden aangevuld met een Sprintdoel en een gedetailleerd plan met betrekking tot de aanlevering van deze Sprint Backlog items. Gedurende de Sprint wordt het plan vak aanpak steeds verder geüpdatet. De Sprint Backlog is dus geen statisch document, maar een lijst die gedurende de sprint wordt geüpdatet.

User Stories zelf worden tijdens een Sprint niet meer herzien, verwijderd en toegevoegd. Het kan wel voorkomen dat je als team meer informatie nodig hebt over een af te ronden User Story. Sommige User Stories vragen om verdere toelichting of moeten worden verantwoord gedurende een Sprint. Dit gebeurt altijd in het bijzijn van de Product Owner.
Bovenstaande kan ertoe leiden dat tijdens de Sprint nieuwe taken worden toegevoegd aan de Sprint Backlog om een User Story te voltooien. Onthoud dus dat User Stories zelf niet veranderen tijdens de Sprint, maar de onderliggende taken mogelijk wel.

Er is geen specifieke regel over hoe een Sprint Backlog vormgegeven moet zijn. Vaak wordt een board gevuld met de volgende vier kolommen: het Sprintdoel, het ‘To do’, ‘Doing’ en ‘Done’.

Nog even voor de duidelijkheid: ook al kan een Sprint Backlog meerdere vormen aannemen, deze bevat in ieder geval altijd een paar basiselementen.
Elke Sprint Backlog omvat een Sprintdoel, de geselecteerde items van de Product Backlog en een gedetailleerd plan om de User Stories af te krijgen en daarmee dus ook het Sprintdoel te behalen.

Gerelateerde berichten

Not found