Feedback tijdens de Sprint Review

Oké, de Sprint is zo goed als afgerond. En nu? Tijd om terug te blikken, en dat doen we allereerst tijdens de Sprint Review.

De meeste activiteiten die we tot nu toe beschreven waren speciaal gericht op het Scrumteam. Nu komen ook de stakeholders aan bod. De stakeholders zijn alle belanghebbenden die beïnvloed worden door of zelf invloed hebben op de onderneming. Dit kunnen zowel interne als externe partijen zijn. Bij interne stakeholders kan je denken aan werknemers, managers en aandeelhouders. Externe stakeholders zijn bijvoorbeeld leveranciers, klanten of de gebruikers van een systeem.

Tijdens deze bijeenkomst – vlak voor het einde van de Sprint – presenteert het Development Team de uitkomst van de Sprint aan de stakeholders. Het gaat hier om een letterlijke weergave van het deelproduct. Het team komt dus niet aan met een gelikte PowerPointpresentatie waarin de doelen en vorderingen staan weergegeven. De stakeholders krijgen feitelijke resultaten te zien. Logischerwijs is dit gelijk het moment waarop het team feedback krijgt van de klant. Het volledige Scrum team is dan ook aanwezig bij deze meeting.

De Review duurt normaal gesproken vier uur voor een Sprint van een maand en een item wordt alleen gepresenteerd wanneer het volledig overeenstemt met de ‘Definition of Done’. Het is de taak van de Product Owner om voorafgaand aan de Sprint Review te beoordelen welke items daadwerkelijk ‘Done’ zijn. Vervolgens demonstreert en presenteert het Development Team deze aan de stakeholders. Houd er rekening mee dat ‘bijna klaar’ niet overeenkomt met ‘klaar’. Iets is af of niet. User Stories die niet ‘Done’ zijn worden teruggeplaatst op de Product Backlog.

Ook het bespreken van de Product Backlog is een onderdeel van de Sprint Review. Aan de stakeholders wordt door de Product Owner getoond welke items de hoogste prioriteit hebben en waarschijnlijk tijdens de volgende Sprint worden opgepakt. Zijn er items bijgekomen op de Product Backlog? Dit is het moment om dat te delen.

Het doel van Sprint Review is het verzamelen van feedback en het zo snel mogelijk ontvangen van wijzigingsverzoeken. Wijzigingsverzoeken worden in een Scrum omgeving alleen maar gestimuleerd en met open armen ontvangen. Als team wil je immers voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de klant bij de oplevering van het eindproduct.

Gerelateerde berichten

Not found