De kracht van de Scrum Master

De rol van Scrum Master wordt vaak verward met de rol van teamleider. Al heeft een Scrum Master bepaalde verantwoordelijkheden en taken die een teamleider ook heeft, een essentieel verschil is dat de Scrum Master geen ‘leider’ is. Hij of zij werkt immers samen met een zelforganiserend team. Daarnaast liggen een aantal taken van de teamleider nu bij de Product Owner.

Wat doet de Scrum Master?

De Scrum Master helpt het team succesvol te zijn door te faciliteren en coachen. Hij zorgt ervoor dat teamleden contact met elkaar hebben en coacht teamleden zelforganiserend te worden. Hij observeert en springt in bij grote obstakels.
Tijdens de Sprint Review rapporteert het Development Team zelf over de voortgang van het project. De Scrum Master zit deze bijeenkomsten dus niet voor, maar draagt wel bij aan succesvolle vergaderingen door obstakels weg te nemen.

Een ander belangrijk verschil tussen een projectleider en Scrum Master is dat de Scrum Master geen taken toewijst aan teamleden. Wel kijkt hij waar eventuele krachten liggen op basis van resultaten uit het verleden.

De Scrum Master heeft dus een ondersteunende, faciliterende rol binnen het team. Maar wat houdt dit feitelijk in? Hij zorgt ervoor dat iedereen de scrumwaarden en regels beheerst. Werkzaamheden worden niet door de Scrum Master geprioriteerd. Deze taak ligt immers bij de Product Owner.
Wel is het aan de Scrum Master veranderingen te signaleren en te delen met het team.

Hoe uit zich dat?

Faciliteren doe je bijvoorbeeld door het opstellen van een agenda voor de volgende meeting. Deze deelt de Scrum Master voorafgaand aan de meeting en hierin staat onder andere wat je als team wil bereiken met de vergadering. Vooral voor beginnende scrumteams is het belangrijk dat er goed gefaciliteerd wordt. Niet iedereen weet precies wat van hem of haar wordt verwacht en het is aan de Scrum Master om het team hierin te ondersteunen. Dit sluit aan op de coachende rol. Je stimuleert als Scrum Master de onderlinge communicatie om een efficiënt en gestructureerd proces te bevorderen.

We hebben nu de drie rollen binnen het scrum team besproken. Waar maakt het team gebruik van? Wat zijn waardevolle evaluatiemomenten? Lees volgende week over de Daily Scrum.

Gerelateerde berichten

Not found