Het belang van de Product Owner

Binnen het scrum framework onderscheiden we drie rollen: de Product Owner, de Scrum Master en het Development Team. De rol van Product Owner wordt altijd vervuld door één persoon.

Wat is de taak van de Product Owner? Hij zorgt ervoor dat de belangen van de klant goed zijn vertegenwoordigd en is verantwoordelijk voor optimale waardecreatie van het product. Dit maakt hem in de eerste plaats verantwoordelijk voor de Product Backlog. Hij prioriteert de backlog op basis van belangrijkheid. Hij zorgt er niet alleen voor dat de items (User Stories) in de juiste volgorde staan, ook zorgt hij voor een heldere omschrijving. Voor het team moet duidelijk zijn wat de onderwerpen op de backlog inhouden. Ook moet helder zijn wanneer welke taak wordt opgepakt.

De Product Owner zorgt er daarnaast voor dat de Product Backlog transparant en zichtbaar is. Hij draagt dus zorg voor het ‘wat’, maar laat het ‘hoe’ over aan het ontwikkelteam. In een Scrumomgeving is immers sprake van zelforganiserende teams.

Uiteraard gaat de rol van de Product Owner verder dan de Product Backlog. De Product Owner levert feedback aan het ontwikkelteam en zorgt dat de Stakeholders aanwezig zijn bij bepaalde feedbackmomenten. Hij is de schakel tussen het product en de rest van het Scrumteam en communiceert met de Stakeholders. Daarvoor is het belangrijk dat hij op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen en wensen.

Bovenstaande betekent niet dat de Product Owner al deze­­­­­ werkzaamheden per definitie (alleen) uitvoert. Het inrichten van de Product Backlog kan door het volledige team worden gedaan. Echter, de Product Owner is eindverantwoordelijke.

Het ontwikkelteam of Development Team: waar bestaat deze groep uit? Waar liggen hun verantwoordelijkheden? Lees hierover meer in de bijbehorende blog.

Gerelateerde berichten

Not found