De rol van het Development Team

Het Development Team maakt samen met de Scrum Master en Product Owner deel uit van het scrumteam. Waar de Scrum Master en Product Owner individuele rollen zijn wordt het Development Team gevormd door een groep van minimaal drie en maximaal negen personen. Het team moet klein genoeg zijn om makkelijk te bewegen/veranderen – dus om wendbaar te zijn – en groot genoeg om binnen een tijdvak bepaald werk geleverd te krijgen.

Het proces richting het leverbare product is opgebouwd in sprints. Met het volledige Development Team zorg je dat aan het eind van elke sprint een potentieel bruikbaar deel van het product klaar is overeenstemmend met de Sprint Backlog. Het Development Team is hierin zelforganiserend. Niemand vertelt ze hoe ze items van de backlog om moeten zetten in een leverbaar product(onderdeel). De verantwoordelijkheid van de Sprint Backlog ligt dan ook (in tegenstelling tot de Product Backlog) bij het Development Team zelf.

Om goed werk te leveren dat voldoet aan de Definition of “Done” is het team efficiënt ingericht. De groep is gevarieerd en benut de individuele kwaliteiten van ieder teamlid. Iedereen heeft z’n eigen talent en focus en daar maak je als team gebruik van. Opvallend is dat aan de rolverdeling geen individuele titels worden toegewezen. Dit maakt dat het Development Team daadwerkelijk functioneert als een team met een gemeenschappelijk doel en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit gevoel wordt versterkt doordat een Development Team ook geen subteams kent of rangorde.

Is in zo’n team ruimte voor overleg? Ja, zeker. Elke dag begint met een Daily Scrum waarin het Development Team de voortgang van de sprint bespreekt. Dit overleg duurt ongeveer vijftien minuten en is enkel voor de leden van het Development Team.

Nou hebben we de Product Owner en het Development team een beetje leren kennen. Nieuwsgierig naar de Scrum Master? Lees volgende week verder.

Gerelateerde berichten

Not found