De scrumtermen volgens Romeo F. Kappel

Daily Scrum: de eerste vijftien minuten voorafgaand aan elke training of wedstrijd waarin wordt bepaald wat en hoe er getraind gaat worden. Bij een wedstrijd is dit de wedstrijdbespreking.

Definition of Done:
het beoogde trainingsdoel. Dit is ‘Done’ op het moment dat iedereen het trainingsdoel beheerst.

Development Team: bestaat uit de trainersstaf inclusief de spelers. Zij zijn immers de specialisten die de juiste speelstijl weten te hanteren om het gewenste resultaat te bereiken.

Product Owner: de technisch directeur. Hem is namens het bestuur en de directie opdracht gegeven een team samen te stellen dat kan voldoen aan het vereiste resultaat en de gewenste speelstijl.

Scrum Master: in dit geval de teammanager. Hij is degene die alles rondom het voetbalelftal faciliteert.

Sprint Backlog: alle doelstellingen van de stakeholders, aangevuld met de input van de technisch directeur. Deze worden gevormd door de trainingen, motivatiegesprekken, persoonlijke begeleiding etc.

Sprint Restrospective: heeft betrekking op het functioneren van eenieder tijdens de training of wedstrijd. Daarnaast worden de verbeterpunten van het team besproken.

Sprint Review: hierin wordt bepaald of iedereen de gestelde trainingsdoeleinden heeft behaald en wat nog getraind dient te worden. Daarbij komen alle spelers en trainers kort aan het woord.

Stakeholders: het bestuur, de directie en de supportersvereniging. Deze laatste heeft inspraak op het beleid binnen de vereniging.

Refinement: dit vindt constant plaats en kan je vertalen in alle aanwijzingen die de spelers en staf ontvangen van elkaar en van de technisch directeur.

Gerelateerde berichten

Not found