De waarde van een Product Backlog

De Product Backlog is een dynamisch document; een geordend overzicht van alles dat nodig is om tot het product te komen. Een lijst die nooit compleet is en bestaat met het product. De Product Owner, onderdeel van het Scrum Team, is eindverantwoordelijke voor de Product Backlog.

Wat maakt een Product Backlog zo waardevol? Voor mensen als ikzelf is een Product Backlog de ideale manier om gestructureerd tot een waardevol eindresultaat te komen. Wanneer ik de opdracht krijg om iets te maken gaan er honderd gedachten door m’n hoofd. Ik zie allemaal taken op mijn to do lijst verschijnen en maak een begin aan allerlei kleine projectjes die zouden moeten leiden tot voltooiing van het eindproject. Tijdens mijn werkzaamheden bedenk ik dat de projectjes die ik uitvoer leiden tot nieuwe projectjes en die voeg ik toe aan mijn steeds langer wordende lijst. Uiteindelijk loop ik vast met als resultaat een whiteboard vol taken die in aantal blijven toenemen en geen van allen wordt afgerond.

Een Product Backlog dwingt mij om voorafgaand aan doing na te denken over alles wat ik daarvoor nodig heb. Van welke factoren ben ik afhankelijk bij de ontwikkeling van mijn project? Wie zijn mijn stakeholders en wat zijn hun wensen? Hoe prioriteer ik mijn activiteiten het best?  Wat kan ik binnen een vooraf bepaald tijdslimiet afkrijgen?

Mijn Product Backlog deel ik op in verschillende sprints die allemaal ongeveer evenveel tijd kosten. De taken die ik per sprint uitvoer zijn geprioriteerd afhankelijk van hun waarde voor het eindproduct. In de beginfase van het project is de kans groot dat de eerste sprints gedetailleerder staan weergegeven dan de daaropvolgende sprints. Met het Product Backlog wil ik snel tot een minimaal geschikt product komen, zodat in een vroeg stadium geëvalueerd en eventueel bijgeschaafd kan worden.

Het Product Backlog wordt gevuld met behulp van User Stories. Een User Story is klein en overzichtelijk. Het bevat slechts één functionaliteit die van waarde is voor het eindproduct.

Er ontstaat een levend overzicht met daarin per sprint wat ik, met mijn team, wil bereiken en hoe. Realiseer je dat de Product Owner uiteindelijk verantwoordelijk is voor het Product Backlog, maar dat het gevormd wordt door het volledige Scrum Team.

Product Owner en Scrum Team, nu meerdere keren benoemd. Wie is de Product Owner? Wat is zijn rol binnen een Scrum Team? Lees volgende week verder.

Gerelateerde berichten

Not found