Tijd voor het team: de Sprint Retrospective

Als team werk je samen aan je product. Samen loop je tegen obstakels aan en samen kom je tot oplossingen gedurende de verschillende sprints. Een eerste terugblik op de sprint was de eerder besproken Sprint Review. Deze was bestemd voor het scrumteam en de stakeholders. De Sprint Restrospective daarentegen is een interne bijenkomst, dus puur voor de leden van het scrumteam en volgt op de Sprint Review. Tijdens deze meeting wordt de Sprint beoordeeld met als voornaamste doel procesverbetering. Het volledige team krijgt tijdens de Sprint Retrospective de kans iets in te brengen. Meer stemmen die spreken, zorgt voor meer variatie in verbeterpunten die worden aangedragen.

Ook deze meeting is time-boxed. De Retrospective duurt doorgaans drie uur bij een Sprint van een maand. Evenals bij de andere bijeenkomsten geldt: is de Sprint korter, dan duurt ook de Retrospective proportioneel minder lang.

We kijken dus met het volledige team terug op het verloop van de huidige Sprint. Verliep het proces naar verwachting? Hoe was de onderlinge communicatie? Hoe verliep de externe communicatie? Stond de klant wel echt centraal in het proces? Dus, hielden we als team wel voldoende rekening met de klantverwachting? Door terug te blikken op deze verschillende aspecten van de Sprint breng je verbeterpunten in kaart voor een volgende Sprint.

Het lijkt misschien wat onlogisch om eerst een meeting te hebben met stakeholders en pas daarna als team. Waarom niet eerst intern vergaderen? Deze volgorde heeft juist veel toegevoegde waarde voor het verloop van Sprint Retrospective. Tijdens de Review heb je immers feedback ontvangen van je stakeholders. Hieruit kunnen lessen worden geleerd die de voortgang van de volgende Sprint bevorderen. De ontvangen feedback uit de Sprint Review wordt in de Retrospective dus uitgebreid besproken en vertaald naar verbeterpunten.

Deze terugblik op de Sprint mondt uit in een plan van aanpak voor het vervolgproces. Waarschijnlijk ontdek je als team aan de hand van de verzamelde gegevens bepaalde patronen die het proces belemmeren. Samen zoek je uit welke patronen de hoogste prioriteit voor verbetering hebben en dat werk je uit.

De vuistregel binnen Scrum is dan ook: er is altijd ruimte om te verbeteren, hoe minimaal de verbetering ook is.

Gerelateerde berichten

Not found